ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CLIP TV

I.     ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.    Điều khoản sử dụng dịch vụ ClipTV là một phần không thể tách rời của Hợp đồng điện tử về việc cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền giữa Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Cliptv.vn) và Khách hàng.

2.    Việc Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Clip TV được xem là Khách hàng đồng ý giao kết Hợp đồng với Bên A đồng nghĩa Bên B đồng ý với toàn bộ quy định của Hợp đồng và Điều khoản sử dụng dịch vụ. Thời điểm Khách hàng hoàn thành việc đăng ký sử dụng dịch vụ được xem là thời điểm ký kết Hợp đồng.

3.    Danh mục kênh chương trình truyền hình có thể thay đổi khi có sự thay đổi chính sách từ Đơn vị cấp quyền khai thác hoặc theo quy định của pháp luật, quyết định, chỉ đạo của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.    Quy định chi tiết của Hợp đồng tải tại cuối trang này

II.     CHI TIẾT CÁC GÓI CƯỚC

         Tính năng chung:

-      Xem trên 04 thiết bị tại một thời điểm 

-      Chất lượng Ultra HD, 4k  (tùy thuộc vào nội dung và thiết bị)

-      Đối tượng sử dụng: Tất cả mọi người

1.    Các gói cước cung cấp trên mạng MobiFone

TT

Tên gói cước

Loại gói cước

Giá cước

Chu kỳ

Cú pháp đăng ký

Đầu số

Quyền lợi khách hàng

1

Gói Cơ bản

Gói ngày

3.000

01 ngày

DK C1

9284

Xem các kênh truyền hình trong nước, kho VOD.

Gói tuần

15.000

07 ngày

DK C7

9284

Gói tháng

40.000

30 ngày

DK C30

9284

2

Gói Quốc tế

Gói tháng

80.000

30 ngày

DK Q30

9284

Xem các kênh truyền hình quốc tế

3

Gói Giáo dục

Gói ngày

3.000

01 ngày

DK G1

9284

Xem toàn bộ các khóa học thuộc kho VOD nội dung Giáo dục.

Gói tuần

20.000

07 ngày

Dk G7

9284

Gói tháng

50.000

30 ngày

Dk G30

9284

4

Gói Gia đình

Gói tháng

100.000

30 ngày

DK CB30

9284

Xem các kênh truyền hình trong nước và quốc tế, kho VOD.

5

Gói News

Gói ngày

2.000

01 ngày

DK N1

9284

Xem toàn bộ nội dung VOD tin tức của gói cước

Gói tuần

12.000

07 ngày

DK N7

9284

Gói tháng

30.000

30 ngày

DK N30

9284

6

Gói Nâng cao

(CTV)

Gói ngày

6.000

01 ngày

DK CTV

hoặc

CTV

999

Xem kênh truyền hình trong nước, kho VOD.


Miễn phí 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày


Tặng 500MB data tốc độ cao/ngày sử dụng ngoài dịch vụ

     

        Lưu ý:

        -    Toàn bộ các gói cước được min phí data truy cập: https://cliptv.vn

        -    Có thể đăng ký nhiều gói đối với các gói cước riêng biệt

(Gói cơ bản (Ngày/Tuần/Tháng), Gói Giáo dục (Ngày/Tuần/Tháng), Gói News Ngày/Tuần/Tháng), Gói Quốc tế, Gói Gia đình))

        -    Phương thức tính cước:

             +   Cước đăng ký gói dịch vụ được trừ ngay khi khách hàng xác nhận giao dịch thành công.

                 Cước dịch vụ được trừ vào cước tài khoản chính đối với thuê bao trả trước và tính vào hóa đơn cước hàng tháng đối với thuê bao trả sau.

             +   Gói cước tự động gia hạn nếu khách hàng không yêu cầu hủy gói cước. Tại thời điểm gia hạn:

                 *    Nếu trừ cước thành công: Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

                    Nếu trừ cước không thành công:  Khách hàng không sử dụng được dịch vụ, hệ thống sẽ tự động hủy gói cước nếu không trừ được cước trong vòng 30 ngày.

2.    Các gói cước hợp tác cung cấp trên mạng Viettel

TT

Loại gói

Giá cước

Chu kỳ

Cú pháp đăng ký

Đầu số

Quyền lợi khách hàng

1

Gói ngày

2.000

01 ngày

DK C1

9829

Xem kênh truyền hình trong nước, kho VOD, tin tức

Gói tuần

10.000

07 ngày

DK C7

9829

Gói tháng

30.000

30 ngày

DK C30

9829

Gói tháng

50.000

01 ngày

DK VIP

9829

Xem kênh truyền hình trong nước và quốc tế, VOD, tin tức.

Gói ngày

3.000

01 ngày

DK VIP

9829

 Xem kênh truyền hình trong nước, kho VOD, tin tức

 Miễn phí data truy cập dịch vụ

2

Gói Giáo dục ngày

3.000

01 ngày, không gia hạn

G1

9829

 Xem kho nội dung Giáo dục

 Miễn phí data truy cập dịch vụ

Gói Giáo dục tuần

20.000

07 ngày, không gia hạn

G7

9829

 Xem kho nội dung Giáo dục

 Miễn phí data truy cập dịch vụ

Gói Giáo dục tháng

50.000

30 ngày, không gia hạn

G30

9829

 Xem kho nội dung Giáo dục

 Miễn phí data truy cập dịch vụ

Lưu ý:

-    Khách hàng không thể đăng ký cùng lúc các gói cước trong cùng 1 nhóm.

-      Khách hàng có thể đăng ký gói cước ở nhóm 1 và gói cước ở nhóm 2 đồng thời. 

3.    Các gói cước hợp tác cung cấp trên mạng Vinaphone

TT

Nhóm gói cước

Loại gói cước

Giá cước

Chu kỳ

Cú pháp đăng ký

Đầu số

Quyền lợi khách hàng

1

Vinaphone
Cổng Carrier Billing

Gói ngày

2.000

01 ngày

DK C1

9686

Xem kênh truyền hình trong nước, kho VOD, tin tức

Gói tuần

10.000

07 ngày

DK C7

9686

Gói tháng

30.000

30 ngày

DK C30

9686

 Xem kênh truyền hình trong nước và quốc tế, VOD, tin tức

3 tháng

90.000

90 ngày

DK C90

9686

6 tháng

180.000

180 ngày

DK C180

9686

12 tháng

320.000

360 ngày

DK C365

9686

2

VinaPhone

Gói ngày

2.000

01 ngày

DK A

9829

Xem kênh truyền hình trong nước, kho VOD, tin tức


Miễn phí data truy cập dịch vụ

Gói tuần

10.000

07 ngày

DK AT

9829

Gói tháng

50.000

30 ngày

DK AM

9829

Xem kênh truyền hình trong nước và quốc tế, VOD, tin tức.


 Miễn phí data truy cập dịch vụ

Lưu ý:

-     Khách hàng không thể đăng ký cùng lúc các gói cước trong cùng 1 nhóm.

-     Khách hàng có thể đăng ký gói cước ở nhóm 1 và gói cước ở nhóm 2 đồng thời.

4.    Các gói cước khác

TT

Nhóm gói cước

Loại gói cước

Giá cước

Chu kỳ

Cách đăng ký

Quyền lợi khách hàng

1

Gói Gia đình

1 tháng

60.000

30 ngày

Để đăng ký bằng các hình thức thanh toán khác, khách hàng chọn gói cước tương ứng ở Mua gói VIP, chọn hình thức thanh toán và thực hiện theo hướng dẫn

Xem kênh truyền hình trong nước và quốc tế, VOD, tin tức.

3 tháng

180.000

90 ngày

6 tháng

360.000

180 ngày

1 năm

720.000

360 ngày

2

Gói Cơ bản

1 tháng

30.000

30 ngày

Xem kênh truyền hình trong nước, kho VOD, tin tức

 3 tháng

90.000

90 ngày

6 tháng

180.000

180 ngày

12 tháng

360.000

360 ngày

3

Gói K+

1 tháng

140.000

30 ngày

Xem 4 kênh K+: K+1, K+PM, K+PC, K+NS

 3 tháng

420.000

90 ngày

6 tháng

840.000

180 ngày

12 tháng

1.680.000

360 ngày

4

Gói Giáo dục

1 tháng

50.000

30 ngày

Xem nội dung VOD Giáo Dục

 3 tháng

150.000

90 ngày

6 tháng

300.000

180 ngày

12 tháng

600.000

360 ngày

III.    CHÍNH SÁCH GIA HẠN DỊCH VỤ

Clip TV cho phép khách hàng tự động gia hạn định kỳ các gói cước khách hàng đã đăng ký.

1.    Đối tượng áp dụng

-     Khách hàng đang sử dụng các gói cước trả phí của Clip TVsử dụng thẻ quốc tế để thanh toán các gói cước và lựa chọn tính năng “tự động gia hạn”.

-      Khách hàng đăng ký gói cước hợp tác cung cấp trên các mạng viễn thông.

2.    Cách lựa chọn tính năng tự động gia hạn

-     Khách hàng thanh toán gói cước khi mua qua kênh thanh toán của Apple (HĐH iOS), Google (HĐH Android), tích chọn “Tự động gia hạn”

-     Khách hàng thanh toán gói cước khác bằng thẻ quốc tế: Ở giao diện chọn phương thức thanh toán, tích chọn “Tự động gia hạn”.

-     Các gói cước hợp tác cung cấp trên các mạng viễn thông di động được tự động gia hạn theo quy định, chính sách cụ thể của mỗi nhà mạng tương ứng. Việc khách hàng không thực hiện hủy gói cước được xem là khách hàng đã đồng ý với việc “tự động gia hạn” các gói cước.

3.    Thông báo

ClipTV sẽ gửi tin nhắn tới khách hàng để thông báo về việc tự động gia hạn. Thời gian thông báo, nội dung thông báo được thực hiện theo chính sách của ClipTV, nhà mạng viễn thông và quy định của pháp luật.

IV.    HÀNH VI VI PHẠM VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ

1.      Khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền internet – Clip TV có nghĩa vụ tuân thủ toàn bộ quy định tại Điều khoản sử dụng dịch vụ này, Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã xác nhận và các quy định của pháp luật có liên quan. Hành vi vi phạm của Khách hàng bao gồm và không giới hạn.

       -    Không chấp hành các quy định của pháp luật và Clip TV về bảo vệ sở hữu bản quyền nội dung chương trình phát thanh, truyền hình

       -    Cung cấp hoặc bán lại dịch vụ Clip TV dưới mọi hình thức.

       -   Thực hiện các hành vi hack, gian lận hoặc tác động vào hệ thống dịch vụ của Clip TV nhằm bất cứ mục đích gì bao gồm và không giới hạn tăng thời hạn sử dụng các gói cước, truy cập, đánh cắp thông tin.

        -   Chia sẻ toài khoản, mật khẩu để nhiều người có thểm tham gia sử dụng dịch vụ bao gồm và không giới hạn việc đăng tải lên các trang cá nhân, fanpage, hội nhóm trên mạng xã hội, các website, blog…  thực hiện đăng nhập thiết bị trên quá nhiều thiết bị (từ 16 thiết bị trở lên)

2.    Chế tài xử lý

        -   Mọi hành vi vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội của các Thành viên đều bị xử lý vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Clip TV có toàn quyền trong việc xác định và xử lý các Khách hàng vi phạm quy định.

        -   Trường hợp Khách hàng thực hiện các hành vi quy định tại Khoản 1, Mục V của Bản Điều khoản sử dụng dịch vụ này, Clip TV sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản của Khách hàng thực hiện các hành vi vi phạm.

        -   Trường hợp Thành viên có hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc có tính chất hệ thống thì Clip TV có quyền khởi kiện, gửi thông tin cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều tra giải quyết.

V.    CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN, BẢO HÀNH, ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

        -   Ngay khi hệ thống nhận được lệnh tải/đăng ký hợp lệ, hệ thống sẽ ngay lập tức ghi nhận chính sách thuê bao được hưởng trên dịch vụ hoặc gửi nội dung Khách hàng đã mua về thiết bị của Khách hàng.

        -  Cliptv.vn không áp dụng chính sách bảo hành, đổi trả sản phẩm khi nội dung đã được chuyển đến thiết bị của Khách hàng thành công.

   -  Tất cả các giao dịch đã nhận được thông báo thành công đều không được hoàn trả phí từ hệ  thống trong mọi trường hợp.

 -   Trong trường hợp giao dịch lỗi, hệ thống đã tiến hành trừ tiền thành công trong tài khoản của Khách hàng mà khách hàng không nhận được nội dung mình đã mua hoặc không sử dụng được chính sách mà thuê bao được hưởng theo gói cước đã đăng ký, hệ thống sẽ gửi lại nội dung hoặc bù lại số ngày sử dụng cho khách hàng tương ứng với nội dung bị lỗi hoặc số ngày bị gián đoạn sử dụng.

VI.    QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

1.       Quy định về thanh toán

-   Khách hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ ClipTV theo hình thức trả trước.

-   Phương thức thanh toán: Khách hàng lựa chọn một trong các hình thức thanh toán trong các hình thức thanh toán sau và thực hiện thanh toán theo quy trình được hướng dẫn trên dịch vụ ClipTV:

+      Thanh toán bằng thẻ ATM

+      Thanh toán bằng thẻ quốc tế

+      Thanh toán bằng mã thẻ ClipTV (Nếu bạn sử dụng thẻ ClipTV có mệnh giá khác giá gói, hệ thống sẽ tự động quy đổi ra số ngày sử dụng tương ứng)

+      Thanh toán bằng các cổng thanh toán, ví điện tử mà Bên A kết nối (Zalo Pay, VN Pay QR, Viettel Money…)

+      Thanh toán theo quy định của các nhà mạng viễn thông, các kho ứng dụng khi đăng ký sử dụng Dịch vụ ClipTV qua các kênh cung cấp này.

2.    Đảm bảo an toàn giao dịch

        Cliptv.vn sử dụng các dịch vụ, hệ thống thanh toán tích hợp nhiều tính năng thông minh, chế độ bảo mật cao để đảm bảo thông tin cá nhân, đảm bảo an toàn thanh toán của khách hàng. Cliptv.vn sẽ không tính tiền cho đến khi giao dịch được hoàn tất.


VII.    QUẢNG CÁO

1.     Kể từ thời điểm khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ClipTV, Khách hàng đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo và cuộc gọi quảng cáo từ Cliptv.vn. 

2.      Khách hàng có quyền từ chối nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo và cuộc gọi quảng cáo bằng một trong các hình thức sau:

-   Thực hiện theo hướng dẫn đặt ở cuối tin nhắn quảng cáo;

-   Thông báo trực tiếp với nhân viên thực hiện cuộc gọi quảng cáo;

-   Gọi điện đến tổng đài của Cliptv.vn để thông báo về việc từ chối nhận quảng cáo;

3.     Ngay khi nhận được yêu cầu từ chối, Cliptv.vn sẽ gửi thông tin xác nhận đã nhạn được yêu cầu từ chối và chấm dứt việc gửi tới khách hàng loại quảng cáo mà Khách hàng đã từ chối.

VIII.    BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG    

        Mọi sự thu thập thông tin và sử dụng thông tin của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của chính Khách hàng đó trước khi Khách hàng tiến hành các giao dịch cụ thể. Việc bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng được thực hiện theo đúng nguyên tắc sau:

1.  Mục đích thu thập

-   Thực hiện các giao dịch theo các đơn đặt hàng của Khách hàng, giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của website Cliptv.vn, chăm sóc Khách hàng;

-    Tính giá, cước sử dụng;

-    Quản lý việc đăng tải, bình luận của Khách hàng về giao dịch yêu cầu thực hiện;

-    Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi Khách hàng sử dụng dịch vụ Cliptv.vn;

-    Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại website Cliptv.vn.

2.  Thời gian lưu trữ: 05 năm

3.  Phạm vi sử dụng

       ClipTV chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng cung cấp trong quá trình đăng ký và/hoặc cập nhật trên website Cliptv.vn để phục vụ cho việc cung cấp và phát triển Dịch vụ ClipTV, không sử dụng các thông tin do Khách hàng để đưa trên các phương tiện, công cụ khác.

4.  Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:

-    Đơn vị chủ quản website Cliptv.vn.

-    Đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc trung gian thanh toán khi thực hiện trừ giá, cước sử dụng.

-    Đơn vị nhà mạng viễn thông hợp tác cung cấp dịch vụ.

-    Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể

5.  Phương thức, công cụ để Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin:

Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin của mình khi đăng ký, đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn chi tiết trên website Cliptv.vn.

6.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

     -  Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Cliptv.vn được Cliptv.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Cliptv.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;

     -   Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng;

       Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Cliptv.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết;

    -  Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Cliptv.vn không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Cliptv.vn sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Cliptv.vn không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng, như các trường hợp Khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

                                         

                                                                                                                                                                                                        

Link tải hợp đồng: Click tại đây